Cs. Kádár Péter - XXI. századi Diszkónika, 265. gesztusok építőkockákból

A gesztus a nem szóbeli, metakommunikációs közlést jelöli, a testbeszéd egyik formája. Mozdulatokkal, taglejtésekkel fejezzük ki, amit szavakkal nem lehet. Az elektronikus hangszerek világában gesztusvezérlésen azt értjük, hogy valamilyen mozdulattal vagy mozdulatsorral hatunk a hangszer hangjára.

A sorozat 253. részében már volt szó kicsit a gesztusokról, a gesztusvezérlésről. De máris szembe jön egy új fogalom: az áttérképezés. Ez az a folyamat, utasítás, amellyel megadjuk, hogy milyen vezérlő jelek milyen egységeket és milyen célból, milyen módon használjanak föl.

A 21. század legtöbb elektronikus hangszerének hangkeltése digitális. Ennek következtében a hang előállításának akár minden paraméteréhez külön vezérlőelemet rendelhetünk. Ez a megoldás – melyet egy az egyhez típusú áttérképezésként (one-to-one mapping) szoktak emlegetni –, bár a maximális kontroll benyomását kelti, nagyon hamar olyan hangszert eredményez, amin lehetetlenség játszani. Célszerű tehát a paramétereket okosan csoportosítani, kezelhetőre csökkenteni a vezérlőelemek számát. Ezt kevésből sok áttérképezésnek hívják. (few-to-many mapping). Érdemes lehet továbbá a vezérelt szintézisparaméterek körét szűkíteni azokra, amelyek változását az előadó egyértelműen érzékeli. Az elektronikus zene egyik guruja, Sergi Jorda (fogadjunk, hogy sosem hallottad a nevét) fizikus és számítógépes muzsikus mély és széles hangszereket különböztet meg annak alapján, hogy hány paraméterhez férhetünk hozzá közvetlenül, s hogy ezek áttérképezése mennyire komplex.

gek02

2005-ben készült doktori disszertációja szerint egy hagyományos hangszer ilyen értelemben jellemzően mély és szűk: kevés paraméter nagyon kifinomult vezérlését teszi lehetővé a kevés a sokhoz elv jegyében. A hegedűjáték öt alapvető vezérlési paramétere (a vonó sebessége, szöge, a húron elfoglalt pozíciója, a vonónyomás és a balkéz által lefogott hangmagasság) a megszólaló hang ötnél jóval több tulajdonságát befolyásolja, ami csak akkor válik nyilvánvalóvá, ha megpróbáljuk szintézissel pótolni az akusztikus hangkeltést. A hangszínt például olyan résztulajdonságokra kell bontanunk, mint az összetevők száma, azok egymáshoz viszonyított hangerőarányai, a zajtartomány kiterjedése és az összetevők hangereje, továbbá mindezek periodikus vagy véletlenszerű váltakozása, stb. A vonó sebességének változtatása pedig nem egy, hanem számtalan hangi tulajdonságot fog bonyolult kölcsönhatásokban módosítani.

Egy digitális hangszer ezzel szemben alapértelmezés szerint „széles és sekély”: a már említett sok a sokhoz elv alapján a hang összes paraméteréhez külön-külön és közvetlenül hozzáférünk, ám a bőség zavara és a paraméterek függetlensége könnyen átláthatatlan és nem túl intuitív kezelőfelületet eredményezhet.

Az 1961-ben, Madridban született Sergi Jorda nemcsak elméleti téziseket állított föl, hanem vezetője volt a Reactable nevű, interaktív vezérlésű szintetizátort létrehozó csoportnak is. A projekt 2003 februárjában kezdődött, azzal a nagyratörő céllal, hogy kifejlessze a lehető legjobb számítógépes hangszert, amelyet elképzelhetünk, anélkül, hogy bármilyen előre meghatározott technológia korlátozná. Nem a koncepciót idomították a technológiához, hanem az elképzelésnek megfelelő technológiát fejlesztették ki. „A Reactable egy új, egyszerű és intuitív kialakítású elektronikus hangszer, amely lehetővé teszi a zenészek számára, hogy kísérletezzenek a hangzással, változtassák annak szerkezetét, ellenőrizzék a paramétereit, és kreatívak legyenek közvetlen, üdítő és láthatatlan módon.” – írta Sergi Jorda.

A Reactable a felhasználó szempontjából az érintőképernyő elvén működik, a térbe kivetülő vezérlőelemek fizikai megjelenésével megtoldva azt. Nem a mély, hanem a széles típusú vezérlést valósítja meg: egyszerre több szinten, sok paraméterhez enged közvetlen hozzáférést, de szelektív és aszinkron játékmódot is lehetővé tesz azáltal, hogy a hangszer éppen nem vezérelt részeit automatikusan működteti. A gazdag vizualizáció és a testi, kézzel fogható közvetlenség eredménye a nagyszámú paraméter kezelése, és többszereplős, kollaboratív, együttműködő játékra is módot nyújt. A Reactable 90 cm átmérőjű, áttetsző asztal, amelyet sötétített helyiségben használnak, és ami háttérvilágítású kijelzőként jelenik meg. Az analóg szintetizátor különböző moduljait különféle típusú építőkockák, kis micsodák képviselik.

A Reactable mobil változataiban az építőkockák is virtuálisak.

Hatféle építőkocka létezik, mindegyik egyedi formával és funkcióval. Amikor egy építőkockát az asztalra helyeznek, különféle animált szimbólumok jelennek meg, például hullámformák, körök, kör alakú rácsok vagy vonalak. Egyes szimbólumok csupán azt mutatják, hogy az adott építőkocka mit csinál, másokat ujjbeggyel lehet masszírozni a megfelelő szintetizátor modul vezérléséhez.

gek03

A valóban kocka alakú tárgyak hanggenerátorokat jelképeznek. A generátor elforgatása megváltoztatja a frekvenciát, és ha az ujjadat egy animált kör körül húzod, növelheted vagy csökkentheted annak amplitúdóját. A hangot úgy némíthatod, hogy vágó mozdulattal szakítod meg az építőkockát az asztal közepével összekötő vonalat, majd az animált kör ismételt megérintésével kapcsolhatod vissza.

A szűrők lekerekített élű építőkockák. Segítségükkel nemcsak hangszínt módosíthatsz, hanem effektezésre is valók: zengetni és torzítót is tudsz működtetni velük. A szűrőket a hanggenerátor és a kimenet (középen egy nagy, kék folt) közé kell tenni.

A kör alakú építőkockák (Jó, mi? Kör alakú kocka.) moduláló jeleket (LFO) küldenek a hozzájuk legközelebb eső építőkockákra. Így tudsz tremoló, vibrátó vagy hápi effektet csinálni.

A vezérlőszűrők nyolcszögletű kockák, a hangkeverők ötszögletűek. A két típus mintavevőként és keverőként működik, lehetővé téve a zenészek számára, hogy bonyolult dallamokat és hurkokat (loop) hozzanak létre.

A félgömb alakú, un. globális építőkockáknak saját, kör alakú mezőjük van az asztalon. Ez minden olyan építőkocka működését érinti, amely az adott mezőbe esik. Jellemzően metronómként szinkronizálják az egyes építőkockákat, vagy tonalizátorként összehangolják az építőkockák létrehozta hangokat úgy, hogy azok megfeleljenek a kiegyenlített hangolású skálának.

gek04

Az egyes tárgyak helyzetét a reacTIVision nevű számítógépes látásszoftver elemzi. Az asztal alatt egy videokamera található, amelynek tárgylencséje az asztallap aljára irányul. A videojelet személyi számítógépbe vezetik. A számítógép megkapja a kamerából azokat az információkat, amelyek azt hordozzák, hogy az egyes építőkockáknak milyen a helyzetük az asztalon és egymáshoz képest; hogyan helyezkednek el a saját tengelyük körül; továbbá hogyan változik az építőkockák helyzete.

A reacTIVision a kamera által küldött jelek alapján elemzi a teret, és az elemzést elküldi a kapcsolatkezelőnek, amely egyszerre két dolgot végez. Először a reacTIVision adatait továbbítja egy hangszintetizátorhoz, amely létrehozza azokat a hangokat, amelyeket a zenészek megpróbálnak eljátszani, és a zenét a hangkimenetre nyomatja. Ugyanakkor a kapcsolatkezelő ugyanazt az információt elküldi egy 1280*800 pixel felbontású videóprojektorra, amit – miként a kamerát is – az asztallap alá szereltek.

gek05

Ez a projektor, amelynek 600 lumen a fényereje és a fényforrására 30 ezer óra élettartamot garantálnak, a kék, áttetsző asztallapra vetíti az animációkat, biztosítva a játékosoknak és a nézőknek a zenének megfelelő vizuális jelzéseket. A reacTIVision több ujjbegy követésére is képes.

gek07

Noha a Reactable-t főként a kísérleti elektronikus szomorúzenében és a technoban használják, azért vannak könnyebben emészthető példák is.

A Reactable mobile androidon is működik, és az iPhone-t is szereti..

A Reactable több változatban is készült, ezek egyike a Rotor.

Az építőkocka szót olvasván, eszedbe juthatott, hogy a Reactable és annak vezérlője nem is hangszer, hanem komolytalan gyerekjáték. Ebből annyi igaz, hogy a Reactable nem is akármilyen gyerekjátéknak használható, hiszen a gyermekkori kreativitás, kíváncsiság és intelligencia szimbóluma lehetne – legalábbis a szerény ismertető szerint. A kicsik szabadjára engedhetik a fantáziájukat a kockák egymás mellé vagy egymásra rakásával, mindenféle hangokat előállítva. Mivel az asztalon a hanggal, a zenével kapcsolatos animációk jelennek meg, a gyerekek hamar elsajátíthatják a gesztusvezérlés lényegét, az összefüggést a hangok alakíthatósága és a mozgás között. A készülék különösen jól alkalmazható autista és középsúlyos szellemi fogyatékkal élők fejlesztéséhez, hiszen tudjuk, hogy ezeknek az embereknek a zenei intelligenciája akár magas színvonalú is lehet. A Reactable mindenféle előképzettség nélkül működtethető, az alapok tisztán tapasztalati úton is megtanulhatók, aztán ha a gyermekből felnőtt hangszeres muzsikus vagy diszkós lesz, látványos és izgalmas előadásokat hozhat létre, amelyek minden alkalommal mások lehetnek. Mivel többen is játszhatnak a Reactable-n, a már említett együttműködő improvizáció élményét is nyújthatja a vezérlő.

És akkor következzék a Reactable legújabb típusának, a 2015 óta kapható S6 Live!-nek az aktuális ára!

gek06

Aligha buzdíthatott azonnali vásárlásra a 800 eurós árengedmény, különösen, ha figyelembe vesszük a szállítási költségeket is. A Reactable-t nem is azért ismertettem kicsit részletesebben, hogy rohanj megvásárolni ezt a szerkezetet. Inkább azért, hogy a gondolataid elrugaszkodjanak az alternatív vezérlőfelületek irányába.