Cs.Kádár Péter - XXI. századi Diszkónika, VII. Nyomás!

2015. december 25.

A legegyszerűbb, szinusz hullámformájú hangrezgés mindössze három mennyiséggel jellemezhető: az amplitúdóval (A), a frekvenciával (f) vagy a periódusidővel (T) és a kezdőfázissal (ϕ). E három mennyiség alapján ábrázoltuk eddig a rezgés időbeli hullámformáját. Most viszont egy másik ábrázolással fogsz megismerkedni. Kapaszkodj, mert ez a belépő a digitális világba!

Cs.Kádár Péter - XXI. századi Diszkónika, IV. Mérünk, mérünk, mérünk

2015. november 26.

A hangtechnikában használatos mennyiségek között vannak olyanok, amelyek egyetlen mérőszámmal jellemezhetők. Ilyen például a hosszúság, a tömeg vagy az áram erőssége. Ezeket a mennyiségeket skaláris mennyiségeknek nevezzük. Aztán vannak olyanok is, amelyekhez több mérőszám is tartozik, ezek a vektoriális mennyiségek. Ilyen például a sebesség, amelynek nagysága és iránya is van.

Cs.Kádár Péter - XXI. századi Diszkónika, III. Mi mennyi?

2015. november 20.

A világ megismerhető. A megismerés azt jelenti, hogy egyre pontosabban tárjuk föl azokat az általános összefüggéseket, amelyek egy-egy folyamatot, jelenséget határoznak meg. Ezeket az összefüggéseket az anyagi világ törvényeinek, törvényszerűségeinek nevezzük, és nagyon örülünk, amikor a tudósok rájönnek egy-egy összefüggésre. Ezen felismerések sokasága nélkül semmilyen hangot nem tudnánk közvetíteni vagy rögzíteni.