Cs.Kádár Péter - XXI. századi Diszkónika, 68. A harmonikus hangmagasság

2017. március 12.

A melodikus hangmagasság a fizikai hangok frekvenciái szerint szerveződő észlelés, ami azonban nem ad minőségi jellemzést arról, hogy milyen az egyes hangokhoz való viszonyunk. Két hang hangmagasság – a hangköz – érzékelése során azonban más a helyzet. Van olyan hangköz, ami tetszetős, kellemes; ezeket konszonáns hangközöknek hívjuk. A másik csoportba pedig a csúnyának, visszataszítónak, kellemetlennek tűnőek, vagyis a disszonánsak tartoznak.

Cs.Kádár Péter - XXI. századi Diszkónika, 67. Hanglétra

2017. március 05.

A hangmagasság ugyanúgy szubjektív élmény, mint a hangosság. A hangforrások azonosítása sokkal inkább a hangmagasságon, mintsem a hangosságon alapul. A hangmagasság érzete pontosabb is, mint a hangosságé, különösen, ha összetett hangokról van szó. Már a hangerő esetén sem volt egyszerű a kapcsolat a hangossággal, a hangmagasság és a frekvencia viszonya még ennél is kevésbé egyértelmű; azonos frekvencia esetén is lehet eltérő az észlelt hangmagasság, és eltérő frekvencia is észlelhető azonos hangmagasságként.

Cs.Kádár Péter - XXI. századi Diszkónika, 63. Szűrünk

2017. február 04.

Oly sokszor volt már szó akusztikai, pszichoakusztikai, elektromos és elektronikus szűrőkről, hogy mielőtt a hallási mechanizmus további részleteiben merülnénk el, érdemes visszatérni a szűrők világába. Most az elektromos-elektronikus szűrőket vesszük sorra. Nem áramköri szempontból, hanem inkább a funkciójukat és paramétereiket tekintve. Hozzáteszem, hogy a többi szűrő is hasonló módon jellemezhető.